Image

Pocinkovana sita, rabic, heksagon i farmer pletiva

Pocinkovana  sita se izrađuju od pocinkovane žice, u koturovima visine 1m i dužine 25m. Najčešći otvori okca su 1x1mm, 2x2mm, 3x3mm, 4x4mm i 5x5mm a debljina žice je od 0.3mm – 0.6mm. Imaju veliku primenu u pčelarstvu, ali se koriste i kao sita za pesak ili druge materijale.

RABIC PLETIVA

Rabic ( elektrovareni) se izrađuje od pocinkovane žice a spajanje se vrši varenjem tako da nema opasnosti od razmicanja žica i povećanja otvora, kao što je bio slučaj kod tkanih mreža ove vrste. Visina kotura je 1m, a dužina  25m. Najčešće se koriste otvori 6.5×6.5mm i 12x12mm. Imaju veoma široku primenu, pre svega u građevinarstvu kao armature prilikom oblaganja i malterisanja starih kuća (kocka 12×12), prilikom oblaganja tabarki za kukuruz kao zaštita od glodara (kocka 6.5×6.5), za prosejavanje krupnih materijala i sl. Pored pocinkovanih nudimo i plastificirani rabic u zelenoj boji.

HEKSAGON PLETIVA

Heksagon (merkur) pletiva se izrađuju od toplocinkovane žice  u koturovima visine 1m, 1.2m i 1.5m. Otvori okca su 12x12mm i 26x26mm sa debljinom 0.8mm i 52mm sa debljinom od 1.2mm. Najčešće se koriste kao ograda za živinu i golube (otuda i naziv – golubarska žica). Takođe imaju široku primenu u ograđivanju domaćinstava, kao armature kod malterisanja, za kaveze i pregrade kod gajenja zečeva i kunića … Nudimo i plastificiranu heksagon mrežu sa otvorom okca 26mm.

 

FARMER PLETIVA

Farmer pletiva se izrađuju od pocinkovane žice posebnim vidom tkanja gde se u donjoj zoni (bliže zemlji) radi gušća mreža kako bi se sprečio ulazak sinih životinja, a u gornjoj zoni se radi ređa mreža jer u ovoj zoni nije neophodno imati jaču barijeru. Ovim se postiže manji utrošak materijala, samim tim i niža cena pletiva. Glavnu primenu ovo pletivo nalazi u poljoprivredi kod ograđivanja pašnjaka za ispašu stoke, kao i za ograđivanje velikih parcela i imanja. Radi se od žice debljine 2mm i 2.5mm (horizontalne žice su debljine 2mm a vertikalne noseće su 2.5mm) a standardne visine su 1m, 1.2m  i 1.5m. Ova vrsta ograde se obično postavlja na drvene stubove za koje se pričvršćuje ekserima.

img2

img1